Skip to main content

Onze Visie

Met onze ontwerpen maken we de leefomgeving elke dag een stukje mooier en duurzamer. Met een grote passie voor architectuur en engineering werken we aan de gebouwde omgeving. We creëren ruimte voor mensen, ruimte waarin het aangenaam verblijven, wonen of werken is. Ruimte die je ervaart en die de zintuigen prikkelt. Ruimtes die begrijpelijk, uitnodigend en toegankelijk zijn. Vakmanschap en maakbaarheid zijn daarbij leidend. De dromen en ambities van onze opdrachtgevers vertalen we naar realiseerbare plannen waarin de gebruiker centraal staat. Typerend voor ARCHION is onze onderzoekende en pragmatische aanpak. Functionaliteit, comfort, ruimtelijkheid en licht zijn terugkerende onderwerpen in elke opgave, maar altijd in combinatie met techniek, constructie en budget. Samen met opdrachtgevers en projectpartners zoeken we naar heldere en innovatieve oplossingen buiten de gebaande paden.

Hoe wij werken

Architectuur maken en bouwen doe je samen. Bij ARCHION werken we in een compacte en flexibele organisatie en met een netwerk van specialisten uit verschillende vakgebieden. Zo zorgen we voortdurend voor nieuwe kennis en inzichten en voor een brede dienstverlening. Op vraagstukken van opdrachtgevers geven we een helder en toepasbaar antwoord. Dat doen we in voortdurende dialoog en begint met het stellen van vragen en het analyseren locatie en programma. Vanuit conceptueel denkvermogen en bouwkundig vakmanschap ontwikkelen we vervolgens een maakbaar ontwerp met een eigen karakter.

In iedere opgave zoeken we naar een prikkel, iets eigens. De ervaring leert dat huidige en toekomstige gebruikers waardevolle inzichten kunnen geven in het gebruik en de beleving van gebouwen. Daarom betrekken we ze graag actief bij de totstandkoming van onze plannen. Ontwerpkeuzes en overwegingen worden verbeeld aan de hand van schetsen, maquettes en 3D-modellen. Work-in-progres met begrijpbare middelen. We staan voor een interdisciplinaire samenwerking door middel van Building Information Modelling. Ons doel: een integraal eindproduct en enthousiaste opdrachtgevers en gebruikers.

ONS TEAM

Ron Hochstenbach

Bouwmanager

Rob wolfs

Architect

JUSTIN HOEN

BIM modelleur

Onze werkzaamheden

ARCHION werkt aan opgaven in de woning- en utiliteitsbouw voor zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers. Dat doen we op alle voorkomende schaalniveaus en in alle fases van het bouwproces, van initiatief tot realisatie en beheer. We bieden onze opdrachtgevers een breed scala aan diensten:

Ontwerp
Haalbaarheidsstudies, structuurplannen, programma’s van eisen, stedenbouw, architectuur

Engineering
Bouwtechnische uitwerking, BIM-modellering, vergunningsaanvragen

Prijs- en contractvorming
Bestekken, bouwkostenramingen, elementen- en directiebegrotingen

Bouwmanagement
Directievoering, (financiële) bouwbegeleiding, bouwtoezicht, bouwkeuringen

Duurzaam bouwen
Advisering duurzaamheidsmaatregelen, BREEAM-certificering

Duurzaam bouwen

Als architect  zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Dat betekent dat we staan voor hoogwaardige en gezonde leefomgevingen, voor nu en in de toekomst. Duurzaamheid is bij ons geen modewoord, maar een integraal onderdeel van ons werk. Vanuit een breed perspectief zoeken we naar mogelijkheden om ruimtelijke, sociale, ecologische en economische ambities aan elkaar te verbinden. Daarbij zoeken we naar heldere en voor de hand liggende oplossingen. Ons doel is het maken van gezonde, comfortabele en toekomstbestendige gebouwen.

 

Duurzaam bouwen is goed voor mens en milieu. De materialisatie, constructie en installatie van gebouwen zien we altijd in onderlinge samenhang. Met onze kennis en ervaring op het gebied van duurzaam bouwen komen we tot optimale ontwerpoplossingen. De onderscheiding van het kantoorgebouw van Geelen Counterflow met een internationale ‘BREEAM-award’ toont aan dat we daarbij tot het uiterste kunnen gaan. We ondersteunen onze opdrachtgevers in het realiseren van hun duurzaamheidsambities, gaan samenwerkingsverbanden aan met partijen met dezelfde doelen en investeren voortdurend in het uitbreiden van onze kennis.